Inwonerspanel: Stadspark

29 januari 2019

Er komt een nieuwe visie op de inrichting van het Stadspark. In verband hiermee zijn zoveel mogelijk Stadjers gevraagd wat ze van het Stadspark vinden en wat hun wensen met betrekking tot het Stadspark zijn. Hoe vaak bezoeken de respondenten het Stadspark? Bijna de helft geeft aan minder dan eens per maand te komen. Ongeveer één op de vijf komt eens per week of vaker in het Stadspark. Hoe tevreden zijn de respondenten over het Stadspark? Respondenten geven een gemiddelde score van een 7,3.

Tot slot hebben we gevraagd welke wensen de respondenten hebben voor de toekomst van het Stadspark. Respondenten noemen dat ze het park mooi en groen willen houden. Vaak wordt genoemd dat het Stadspark autovrij zou moeten zijn. Ook willen de respondenten graag beter onderhoud en een betere verlichting in het Stadspark. Onder andere de betere verlichting zou zorgen voor meer veiligheid.

Klik hier om het hele rapport te lezen