Inwonerspanel: Noorderplantsoen

17 maart 2020

De afdelingen Stadsbeheer en Stadstoezicht van de gemeente Groningen willen graag weten wat de mening van de inwoners van de gemeente Groningen is over het Noorderplantsoen. Daarom hebben we  het Inwonerspanel en het Jongerenpanel een vragenlijst voorgelegd. Ruim 90 procent van de respondenten is tevreden over het Noorderplantsoen. De combinatie van rust en natuur wordt erg gewaardeerd. Respondenten zijn blij met het park, met de natuur, de rust in het park en de locatie nabij het centrum van de stad.

Niettemin wordt er ook overlast ervaren. Een aantal respondenten geeft aan dat het park (vooral in de zomer) te druk is. Veel respondenten die in een straat wonen die grenst aan het Noorderplantsoen geven aan last te hebben van geluids- en rookoverlast. De hoeveelheid afval wordt benoemd, de onveiligheid die vooral ’s avonds in het donker wordt ervaren door overlast gevende groepen in het park en ook de verkeersdrukte wordt veel genoemd.

Klik hier om het rapport te lezen.