Jeugdpeiling 2002

23 april 2010

De Jeugdpeiling is een instrument met als doel op systematische wijze ontwikkelingen en trends in riskante gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Hierbij is de aandacht gericht op gedrag met betrekking tot risicofactoren die een meer dan gemiddelde kans geven op verlies van maatschappelijke binding en op het ontstaan van problemen op één of meer leefgebieden van jongeren; in de thuissituatie, op school, in de vrije tijd en in de omgang met leeftijdgenoten. In het bijzonder gaat de aandacht uit naar riskante gewoonten met betrekking tot gezondheid, leefstijl en criminaliteit.
De Jeugdpeiling is eerder uitgevoerd in 1996 en 1998. De Jeugdpeiling bestaat uit een schriftelijke enquête voor jongeren met vragen over school en gezin, vriendengroep, gezondheid, leefstijl en criminaliteit.
Aan de Jeugdpeiling 2002 hebben ruim 2.600 jongeren in de leeftijd van 9 tot en met 17 jaar deelgenomen.

De resultaten van deze peiling worden gepresenteerd in de volgende fact sheets:

Factsheet 1 Jeugdpeiling 2002: Opzet Jeugdpeiling

Factsheet 2 Jeugdpeiling 2002: Achtergrond en thuissituatie

Factsheet 3 Jeugdpeiling 2002: Leefstijl

Factsheet 4 Jeugdpeiling 2002: Jongeren en school

Factsheet 5 Jeugdpeiling 2002: Criminaliteit

Factsheet 6 Jeugdpeiling 2002: Sport en vrijetijdsbesteding

Factsheet 7 Jeugdpeiling 2002: Ouders en vrienden

Factsheet 8 Jeugdpeiling 2002: Cumulatie van problematiek

Factsheet 9 Jeugdpeiling 2002: Conclusies en aanbevelingen