Jeugdpeiling 2006: Jong en gelukkig. Opgroeien in Groningen

23 april 2010

Kinderen en jongeren zijn afhankelijk van volwassenen. Elke ouder probeert daar zo goed mogelijk mee om te gaan. Uit bezorgdheid vraagt menigeen zich soms af of het allemaal wel goed komt. Gelukkig weten ouders en kinderen hier bijna altijd goed uit te komen. Dit lukt echter niet altijd, wat er soms toe kan leiden dat gezinnen dreigen te ontsporen. In dergelijke gevallen kan er een beroep worden gedaan op allerlei ondersteuningsarrangementen vanuit de overheid.
De overheid schept voorwaarden zodat ouders zo goed mogelijk hun verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen kunnen waarmaken. De overheidsondersteuning varieert van het installeren van speeltoestellen op grasveldjes tot en met de aanpak van kindermishandeling, van het subsidiëren van jeugdtoneel tot het terugdringen van schoolverzuim.
Een van de manieren om de stem van kinderen en jongeren te laten horen is door middel van onderzoek. De gemeente Groningen heeft haar Bureau Onderzoek in 1996 gevraagd een Jeugdmonitor te ontwikkelen. Sindsdien is een aantal metingen voor deze monitor verricht . In 2002 is de monitor grondig aangepast; vergelijken van de resultaten uit 2006 is daardoor vooral met 2002 mogelijk. Dat gebeurt in deze rapportage dan ook volop.

Het doel van de Jeugdpeiling is het op systematische wijze in kaart brengen van ontwikkelingen en trends in riskante gewoonten bij jongeren in de gemeente Groningen
De vraagstelling van het onderzoek luidt dan ook als volgt:
Hoe staat het met de jeugd en in hoeverre wijkt de huidige stand van zaken af van die van vier jaar geleden?
De onderzoekspopulatie bestaat uit jeugdigen in de leeftijd van 9 tot en met 17 jaar. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode april-mei 2006.

Bekijk document