Jeugdpeiling 2010

19 april 2010

 

Elke vier jaar houden we een Jeugdpeiling voor de gemeente Groningen. Dit is een enquête onder jongeren van 9 tot en met 17 of net 18 jaar. Het gaat over veel onderwerpen, zoals gezondheid, leefstijl, schoolplezier en vrijetijdsbesteding. Het rapport over de peiling die net gehouden is, komt uit in het najaar van 2010.

Doel
Ter onderbouwing van het jeugdbeleid van de gemeente Groningen houden we elke vier jaar een Jeugdpeiling. Het doel van de Jeugdpeiling is trends in kaart te brengen in leefsituatie, leefstijl en riskante gewoonten van jongeren. De resultaten van de Jeugdpeiling 2010 worden meegenomen in de nota Integraal Jeugdbeleid, die de gemeente dit jaar gaat opstellen.

Wie
De Jeugdpeiling is een enquête onder jongeren van 9 tot en met 17 of net 18 jaar. We hebben gekeken naar de leeftijd op 1 maart 2010. In totaal hebben we meer dan 8.000 jongeren gevraagd mee te doen. De namen en adressen zijn via een steekproef geselecteerd uit de gemeentelijke bevolkingsadministratie.

Respons
In de periode tussen 8 maart en 3 mei 2010 hebben ruim 3.600 jongeren de enquête ingevuld.

Onderwerpen
De enquête gaat over gezondheid, sportbeoefening, deelname aan culturele en recreatieve activiteiten, vrijetijdsbesteding en leefstijl. Bij leefstijl gaat het om gedrag als het roken van sigaretten, het drinken van alcohol en het gebruik van hasj, wiet en andere middelen. Van sommige dingen hebben de (jongere) deelnemers nog nooit gehoord, zo bleek in vorige Jeugdpeilingen. We stellen hen deze vragen toch, om te weten of dat nog steeds zo is.
Er zijn ook vragen over de thuissituatie, school en schoolbeleving en het hebben van vrienden en vriendinnen. En we vragen de deelnemers aan het onderzoek hun mening te geven over allerlei voorzieningen die er in de stad voor jongeren zijn.

Privacy
De antwoorden worden volledig anoniem verwerkt. En er worden in geen geval gegevens over personen aan derden verstrekt.
De inlogcode gebruiken we alleen om te weten aan wie we een herinnering moeten sturen. Dit gebeurt bij onvoldoende deelnemers in bepaalde leeftijdgroepen of wijken. Wie als dank een cadeautje wil krijgen geeft ons zijn naam en adres. Deze gegevens worden niet verbonden aan de antwoorden op de enquête.
In rapportages komen ook nooit namen voor of informatie die is terug te leiden tot personen. We geven alleen informatie over groepen, b.v. alle jongeren van 14 en 15 jaar in Groningen.
Dit zijn gedragscodes voor onderzoekers, en daar houden wij ons aan.

Vorige Jeugdpeilingen
De Jeugdpeiling is al eerder uitgevoerd in 2006 en 2002. En in een iets andere vorm is de Jeugdpeiling ook al gehouden in 1996 en 1998. Bekijk de rapportage Jeugdpeiling 2006 of het bijbehoren tabellenboek.