Jong in Stad en wijken; Jeugdpeiling 2010

1 november 2010

De Groningse jeugd drinkt en rookt minder en sport juist vaker. Ook gaat ze vaker naar de buitenschoolse opvang. Dit blijkt uit de Jeugdpeiling 2010 waarvoor in het voorjaar 3648 jongeren tussen 9 en 17 jaar een vragenlijst hebben ingevuld. De Jeugdpeiling gaat over gezondheid en leefstijl, school en schoolbeleving, ouders en vrienden, vrijetijdsbesteding en veilig opgroeien. De 14 delen van de stad komen ook ieder afzonderlijk aan bod.

De gemeente Groningen peilde in 2010 voor het laatst hoe het er met de jeugd in de stad voor staat. Groningen wil voor jongeren één van de aantrekkelijkste steden van Nederland zijn. Een stad waar het goed opgroeien is en jongeren volop kansen krijgen hun talenten te ontplooien. Daarom is het van belang dat we weten hoe het er met de jongeren in onze stad voorstaat. De resultaten van de Jeugdpeiling 2010 komen terug in het nieuwe jeugdbeleid waarmee de gemeente haar visie voor de komende jaren vorm wil gaan geven.

bekijk de rapportage