Bedrijven en werkgelegenheid

16 april 2018

Het Groningse vestigingsklimaat en de werkgelegenheid laten in het meetjaar april 2016 – april 2017 een positieve ontwikkeling zien. Tussen april 2016 en april 2017 is het totaal aantal banen met 3,1 procent (4.139) gegroeid. Dit percentage is voor de gemeente Groningen hoger dan de landelijke toename van 1,5 procent. Deze groei betreft het aantal vaste banen in de stad. In de gemeente Groningen nam het aantal geregistreerde vestigingen toe met 807 (4,8%). Landelijk is deze toename 2,8 procent. De groei van het aantal vestigingen wordt veroorzaakt door de aanhoudende groei van eenmansbedrijven.

In dit rapport leest u verder over dit soort kerncijfers, zoals het aantal vestigingen en banen, naar kenmerken als economische activiteiten en grootteklasse. Daarnaast geven we een beschrijving van de bedrijvendynamiek voor het meetjaar april 2016- april 2017.