Klant en Kwaliteit, deel 1 – Trajecten : klantenonderzoek dienstverlening SOZAWE

23 april 2010

In opdracht van het managementteam van de dienst Sozawe van de gemeente Groningen voert Bureau Onderzoek een serie van onderzoeken
uit over de tevredenheid van de klanten van Sozawe. Het eerste onderzoek heeft plaatsgevonden in juni 2003 onder klanten die ‘op traject’ zijn, dat wil zeggen dat zij uitvoering geven aan afspraken die zij met hun consulent hebben gemaakt over onder meer het vinden van een baan, het volgen van een opleiding, het zoeken van hulp bij een hulpverleningsinstelling en/of het opdoen van werkervaring.  
De centrale vraagstelling van het onderzoek is:  

‘Hoe oordelen trajectklanten over de dienstverlening van de dienst Sozawe?’

bekijk document