Klant en Kwaliteit, deel 2 – Schuldhulpverlening : klantenonderzoek dienstverlening SOZAWE

23 april 2010

In opdracht van het managementteam van de dienst Sociale Zaken en Werk (Sozawe) van de gemeente Groningen voert Bureau Onderzoek een langlopende serie van onderzoeken uit naar de tevredenheid van de klanten van de dienst Sozawe. Dit is het verslag van het tweede onderzoek in deze reeks. Het eerste onderzoek peilde de mening van klanten die een arbeidstraject volgen. Dit tweede onderzoek heeft plaatsgevonden onder klanten die gebruik maken van hulp bij schulden, dat wil zeggen dat zij op enige manier ondersteuning krijgen van GeldZorg en/of de Groningse Kredietbank bij het omgaan met hun schulden.
De centrale vraagstelling van het onderzoek is:

‘Hoe oordelen schuldhulpklanten over de dienstverlening van GeldZorg en de Kredietbank?’

bekijk document