Klant en Kwaliteit, deel 3 – de WIK : klantenonderzoek dienstverlening SOZAWE

23 april 2010

De dienst Sociale Zaken en Werk van de Gemeente Groningen is naast andere taken belast met de uitvoering van de Wet Inkomensondersteuning Kunstenaars, kortweg: de WIK. De stad Groningen is waar het gaat om de uitvoering van de WIK centrumgemeente voor een ruime omliggende regio.
In een reeks onderzoeken naar de tevredenheid van haar klantengroepen over de uitvoering van de taken van de dienst Sozawe is het vierde onderzoek gehouden onder de klanten van de afdeling WIK. Evenals de voorgaande klantenonderzoeken heeft dit onderzoek tot doel de dienstverlening te evalueren en waar mogelijk te verbeteren. Daarbij komen aspecten aan de orde als: de tevredenheid over de WIK als wettelijke regeling (overigens voor de afdeling WIK zowel als voor haar klanten een gegeven), de informatie voor, en afstemming met, de klantengroep, de bejegening van de klanten, de sterke en de zwakke punten in de uitvoerende dienstverlening en eventuele suggesties ter verbetering.

bekijk document