KTO Sport050

19 december 2017

Download het bestand

We hebben in dit onderzoek gevraagd naar de tevredenheid over de dienstverlening Sport050. We hebben dit gevraagd aan bestuursleden van scholen en sportverenigingen die contact hebben met Sport050. In totaal 80 procent van de respondenten is tevreden over de dienstverlening van Sport050.

Er is veel tevredenheid over het contact met Sport050, zowel per mail, telefonisch als persoonlijk. Bijna 90 procent van de respondenten vindt Sport050 klantvriendelijk. Een even grote groep respondenten weet bij wie men binnen Sport050 moet zijn voor vragen over facturen, betalingen of beschikbaarheid. Het is minder duidelijk bij wie ze moeten zijn voor klachten, verenigingsondersteuning of voor vragen op het gebied van onderhoud en hygiƫne. Van de respondenten die regelmatig overleggen met Sport050, is ruim drie kwart tevreden over de frequentie en de inhoud van deze overleggen.