Leefbaarheid on line : overschakelen op enquêteren via internet?

22 april 2010

De coördinator Grotestedenbeleid en Bureau Onderzoek van de gemeente Groningen willen graag weten of de Enquête leefbaarheid en veiligheid (deels) via internet kan worden afgenomen zonder de vergelijkbaarheid met het opgebouwde bestand sinds 1996 in gevaar te brengen.

Oftewel:  
1.  Welke verschillen in respondentengroep vinden we bij enquêteren via telefoon en via internet?
2.  Welke verschillen in resultaten leveren deze twee enquêtemethoden op? En in hoeverre hangen deze verschillen samen met verschillen in respondentengroepen?
3.  In hoeverre verschillen deze verschillen tussen wijken, de centrale grootheid in de Monitor leefbaarheid en veiligheid?

bekijk document