Leefbaarheidsonderzoek: data zijn binnen

19 november 2020

In september en oktober kregen alle volwassen inwoners van de gemeente een brief van de burgemeester met het verzoek mee te werken aan het Leefbaarheidsonderzoek van de gemeente. Ruim 23.000 inwoners gaven daaraan gehoor. Dat betekent dat bijna 1 op de 8 inwoners de moeite heeft genomen de vragenlijst in te vullen. Een geweldig resultaat. Vanaf onze kant nogmaals bedankt!

Respondenten

Wanneer we de respons nader bekijken zien we dat in stadsdeel Zuid het grootste aantal inwoners meedeed. Als de respons wordt afgezet tegen het aantal inwoners is Haren echter het best vertegenwoordigd: daar vulde ruim 15% van de volwassen inwoners de vragenlijst in. Ook Ten Boer en Oost (beiden 14%) scoorden op dit vlak hoog. Vanuit stadsdeel Centrum nam relatief gezien het laagste aantal inwoners deel (9%).

Sportcheques

De winnaars van de 200 sportcheques van Sport050 zijn inmiddels bekend en hiervan op de hoogte gesteld De winnaars kunnen – wanneer de situatie dat toelaat – een baantje trekken op het ijs van Kardinge of een duik nemen in één van de gemeentelijke zwembaden.

Resultaten

De resultaten gebruikt de gemeente als basis voor beleid. De eerste resultaten van het onderzoek verwachten we in het late voorjaar van 2021 te kunnen presenteren. Met de resultaten actualiseren we onder andere de Basismonitor.