Mantelzorg en respijtzorg in de gemeente Groningen

20 april 2023

De gemeente Groningen en Steunpunt Mantelzorg Humanitas Groningen hebben Onderzoek, Informatie en Statistiek Groningen gevraagd mantelzorgers een online vragenlijst voor te leggen over mantelzorg, respijtzorg en woonvormen voor mantelzorg. De opdrachtgevers wilden graag meer inzicht krijgen in het gebruik van respijtzorg en de behoefte aan respijtzorg in de gemeente Groningen. Met de uitkomsten hopen zij beter in te spelen op de wensen van mantelzorgers.

Lees hier de uitkomsten