Met recht bediend : onderzoek naar klanttevredenheid over de dienstverlening van Juridische Zaken

23 april 2010

In opdracht van het team Juridische Zaken van de dienst Sociale Zaken en Werk (Sozawe) van de gemeente Groningen heeft Bureau Onderzoek een onderzoek uitgevoerd naar de ideeën van klanten die een bezwaarschrift hebben ingediend.  
De centrale vraagstelling van dit onderzoek luidt als volgt:

Hoe ervaren en waarderen indieners van bezwaarschriften de verschillende aspecten van de dienstverlening van het team Juridische Zaken van de dienst Sozawe?  

Om hierover in oriënterende zin uitspraken te kunnen doen zijn twee groepsinterviews gehouden met klanten die een bezwaarschrift hebben ingediend, onder leiding van onafhankelijke voorzitters. Op zoek naar punten die voor verbetering in aanmerking komen is in de groepsinterviews overwegend gesproken over punten waar klanten ontevreden over zijn. Op basis daarvan is niet te concluderen dat er weinig deugt aan het team Juridische Zaken (Juza), maar wel dat het team volgens klanten veel kan verbeteren.

bekijk document