Met z’n allen aan de slag; participatie Sozawe-klanten

27 juni 2013

Veel bijstandsgerechtigden actief als vrijwilliger

Meer dan de helft van de Groningers die al wat langer bijstand ontvangen, is actief als vrijwilliger of mantelzorger. Zij vinden dit leuk, nuttig voor henzelf en voor de samenleving. Van degenen die geen vrijwilligerswerk of mantelzorg verrichten, wil de helft dat in principe wel doen. De overigen willen dit niet, voornamelijk omdat men daar lichamelijk of geestelijk (bijna) niet toe in staat is. Anderen willen al hun energie steken in het vinden van een betaalde baan. Dit blijkt uit onderzoek onder bijstandsgerechtigden die niet direct bemiddelbaar zijn naar regulier werk.

naar het onderzoek