Minderhedenmonitor 2006: Onderzoek naar de maatschappelijke positie van minderheden in Groningen

23 april 2010

Het doel van de Minderhedenmonitor 2006 van de gemeente Groningen is de maatschappelijke positie van minderheden in kaart te brengen op het gebied van  onder meer werk, onderwijs en inburgering, inkomen en inkomensafhankelijkheid, hulpverlening en huisvesting. De Minderhedenmonitor is het uitgebreide vervolg op de Antillianenmonitor die al in 2004 en 2005 voor OCSW werd samengesteld. Het is de bedoeling deze Minderhedenmonitor tweejaarlijks uit te voeren. Daardoor wordt het mogelijk ontwikkelingen in de positie van minderheden in beeld te brengen en hierin trends te ontdekken. De Minderhedenmonitor 2006 moet in dit verband worden opgevat als nulmeting.

Bekijk document