Minima in Groningen

30 november 2021

In samenwerking met de afdeling DMO werd een factsheet over minimahuishoudens in de gemeente Groningen samengesteld. Het betreft hier een cijfermatig overzicht over het jaar 2019. Aangezien we aantallen minimahuishoudens vaststellen op basis van inkomensgegevens van de belastingdienst zijn dit op moment van publicatie de meest recente cijfers.

Bekijk de factsheet