Minimahuishoudens in Lewenborg

4 april 2022

Minimahuishoudens in Lewenborg gaat in op de leefsituatie, samenstelling en karakteristieken van minimahuishoudens in de wijk Lewenborg. Deze rapportage is samengesteld in opdracht van het Programma Wijkvernieuwing en Gebiedsgericht Werken van de gemeente Groningen. De overzichten zijn tot stand gekomen door middel van het koppelen van bestanden van de gemeente Groningen aan inkomensgegevens afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Minimahuishoudens in Lewenborg