Monitor veiligheidsbeleid 2018, mei tot en met augustus

13 februari 2019

Sinds 2016 is er een Veiligheidspanel in Groningen. Elke vier maanden stellen we dit panel vragen over veiligheid en overlast. De monitor bestaat uit drie onderdelen: politiecijfers, de bevindingen van het veiligheidspanel en cijfers van het Meldpunt Overlast en Zorg.

Deze monitor gaat over de periode mei tot en met augustus 2018. De belangrijkste ontwikkelingen de laatste tijd zijn het stabiel blijven van het aantal vermogensdelicten (woninginbraak, criminaliteit bij bedrijven en diefstal van voertuigen). Het aantal overlastmeldingen  in deze periode is, zoals elk jaar in de zomer het hoogste, burenoverlast komt het meeste voor. Rond de 13 procent van de inwoners voelt zich (soms) onveilig in de eigen wijk. Het meest in het Centrum en het minst in de stadsdelen Oost en Zuid.

Monitor veiligheidsbeleid 2018_VM2