Monitor veiligheidsbeleid 2021

20 juni 2022

De monitor veiligheidsbeleid heeft in 2022 een nieuwe opzet gekregen. De monitor verschijnt één keer per jaar en sluit meer aan bij de thema’s uit de begroting van de afdeling Openbare Orde en Veiligheid. De thema’s in de monitor zijn:

  • drugs,
  • wapenbezit en wapenhandel,
  • financieel-economische criminaliteit,
  • cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit,
  • jeugd,
  • zorg en veiligheid, en
  • veilige leefomgeving en overlast.

De eerste monitor veiligheidsbeleid nieuwe stijl is hieronder bijgevoegd.

Monitor veiligheidsbeleid 2021