Monitor veiligheidsbeleid januari tot en met april 2019

Ondermijnende criminaliteit

16 augustus 2019

Sinds 2016 is er een Veiligheidspanel in Groningen. Elke vier maanden stellen we dit panel vragen over veiligheid en overlast. De monitor bestaat uit drie onderdelen: politiecijfers, de bevindingen van het veiligheidspanel en cijfers van het Meldpunt Overlast en Zorg.

Deze monitor gaat over de periode januari tot en met april 2019 en gaat over de nieuwe gemeente Groningen.

Lees hier de monitor over de eerste vier maanden van 2019