Monitor veiligheidsbeleid september tot en met december 2019

20 mei 2020

Sinds 2016 is er een Veiligheidspanel in Groningen. Elke vier maanden stellen we dit panel vragen over veiligheid en overlast in de gemeente Groningen. De monitor bestaat naast de bevindingen van het Veiligheidspanel nog uit politiecijfers en cijfers van het Meldpunt Overlast en Zorg.

De monitor over de laatste vier maanden van 2019 is nu beschikbaar.