Monitor Veiligheidsbeleid

Ondermijnende criminaliteit

8 juni 2016

Sinds 2016 is er een Veiligheidspanel in Groningen. Elke vier maanden stellen we dit panel vragen over veiligheid en overlast. De monitor over de periode januari-april 2016 laat zien dat de respondenten zich grotendeels veilig voelen. De veiligheid in Stad is onverminderd hoog, maar inwoners van Groningen ervaren en melden wel steeds meer overlast.

Het rapport: Monitor Veiligheidsbeleid 2016 jan-april (VM1)

De vorige monitor over de laatste maanden van 2015: Monitor Veiligheidsbeleid 2015 sept-dec (VM3)