Monitor Welbevinden Milieudienst 2001-2004 : 2e meting onder het personeel

23 april 2010

Dit voorjaar heeft de Milieudienst voor de tweede keer een onderzoek laten uitvoeren naar het welbevinden onder het personeel. Een eerste meting vond plaats in het voorjaar van 2001. In beide onderzoeken is gebruik gemaakt van dezelfde schriftelijke vragenlijst.

In het onderzoek is het begrip welbevinden onderverdeeld in drie hoofdthema’s:

1.  Inhoud en organisatie van het werk;  
2.  Werkomstandigheden en werkomgeving; en  
3.  Samenwerking en communicatie.  

De drie hoofdthemaís zijn op hun beurt onderverdeeld in een aantal deelaspecten. De deelaspecten zijn meestal opgebouwd uit een aantal stellingen waar de respondent het in meer of mindere mate mee eens kan zijn. Voor elk thema en deelaspect, en voor welbevinden in zijn algemeenheid, is een (samengestelde) indicator ontwikkeld waarop de respondent een score kan hebben uiteenlopend van 1 tot en met 10. Bij de presentatie van de scores is meestal een onderscheid gemaakt naar de drie vakdirecties zoals de Milieudienst die kent: Middelen, Milieubeheer en Reiniging.

Eind maart 2004 hebben de medewerkers de kans gekregen de vragenlijst in te vullen, waarin de drie hoofdthemaís zijn geoperationaliseerd; bijna 90 procent heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

bekijk document