Monitoren en benchmarking

20 april 2010

Onderzoek en Statistiek Groningen ontwikkelt en onderhoudt diverse monitoren op meerdere terreinen. Twee actuele voorbeelden zijn de Daklozenmonitor en de Stadsmonitor.

Wat is Monitoring?
Monitoring kan worden omschreven als het periodiek en op systematische wijze volgen van ontwikkelingen ten behoeve van het beleid. Gegevens worden omgezet in indicatoren, meestal in de vorm van getallen of percentages. Het analyseren van de indicatoren en de ontwikkeling daarin levert vervolgens de bedoelde informatie op.
Bij monitoring zijn met name het beschrijven (het in kaart brengen van de situatie op een bepaald terrein) en het signaleren (en volgen) van ontwikkelingen van belang.

Bij sommige monitoren wordt gebruik gemaakt van datawarehousetechnologie. Hierbij worden gegevens uit verschillende bronnen aan elkaar verbonden. De Daklozenmonitor Groningen is hiervan een goed voorbeeld.
Daarnaast zijn er statistische monitoren als de Stadsmonitor en de Recessiemonitor. Voor deze monitoren wordt informatie over verschillende momenten naast elkaar gepubliceerd in de vorm van tabellen en/of grafieken.

Benchmarking
Met Benchmarking wordt ‘onderling vergelijken’ aangeduid. Vaak gaat het daarbij om verschillende gemeenten. In het Statistisch jaarboek vergelijken we Groningen hier en daar met andere gemeenten.

Publicaties
Dak- en thuislozenmonitor Groningen 2008
Dak- en thuislozenmonitor Fryslân 2008
Stadsmonitor
Recessiemonitor maart 2010
Statistisch jaarboek