Nieuwsbrief 23, December 2017

28 juni 2019

Lees de nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief gaat onder meer in op de regio Groningen-Assen, een factsheet in samenwerking met het UDC.

Daarnaast heet O&S vanaf nu OIS Groningen (Onderzoek, Informatie en Statistiek Groningen) omdat de afdeling is uitgebreid met collega’s die als taak hebben de gemeentelijk organisatie van stuurinformatie te voorzien.