Nieuwsbrief 26, Mei 2019

28 juni 2019

Lees de nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief gaat onder meer in op wat de inwoners vinden van het Stadspark en op Cultuur in Groningen.

Ander nieuws is dat ons panel voortaan het “Inwonerspanel Groningen Gehoord” heet. Dit omdat we een nieuwe gemeente hebben bestaand uit de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer.