Nieuwsbrief, november 2019

5 december 2019

Lees de nieuwsbrief

De OIS Nieuwsbrief van november is beschikbaar.

Ditmaal leest u onder andere over de resultaten van de enquête leefbaarheid, dat inwoners van de gemeente Groningen zeer gemotiveerd zijn hun afval te scheiden en dat de fiets nog altijd het belangrijkste vervoermiddel is.