Omnibusenquête: uitkomsten 2020

Basketballende jeugd

11 juni 2021

In november en december 2020 zijn de leden van het Inwonerspanel Groningen Gehoord en het Jongerenpanel van de gemeente Groningen uitgenodigd om deel te nemen aan de Omnibusenquête. In deze enquête zijn vragen gesteld over voorzieningen in de buurt, de dienstverlening van de gemeente, afval, duurzaam wonen en de WIJ-teams (sociale wijkteams). De vragenlijst is ingevuld door 4.878 mensen.

Allereerst vroegen we de panelleden hoe tevreden ze zijn met voorzieningen in de buurt. Het meest tevreden is men over de aanwezigheid van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Ook over de buitenschoolse opvang is men (zeer) tevreden. Lager scoren de tevredenheid over de aanwezigheid van voorzieningen voor jongeren en ouderen.

Vervolgens stelden we enkele vragen over de dienstverlening van de gemeente. De dienstverlening -in het algemeen- van de gemeente is beoordeeld met een 7,0. Dit is iets hoger dan voorgaande jaren. De digitale dienstverlening krijgt een 7,1.

Daarna kwamen enkele vragen aan bod over de WIJ-teams/WIJ-Groningen. Ruim drie kwart is bekend met WIJ Groningen. Dit percentage ligt beduidend hoger dan in 2016 (55%). Daarnaast is twee derde (redelijk) goed op de hoogte van de dienstverlening die WIJ-Groningen biedt. Het WIJ-team heeft vooral geholpen door het geven van informatie en bij het aanvragen van een voorziening (Wmo, jeugdwet) bij een zorgaanbieder.

Tot slot waren er nog enkele vragen over energiebesparende maatregelen in de woning. Negen op de tien respondenten heeft energiebesparende maatregelen in de woning. Van deze groep hebben de meeste mensen dubbel glas of HR++ glas en/of isolatie van spouwmuur, vloer en/of dak. De voornaamste redenen om aan de slag te gaan met energiebesparende maatregelen zijn een lagere energierekening en een bijdrage leveren aan het tegengaan van de opwarming van de aarde. Bijna de helft van de respondenten is van plan binnen twee jaar te investeren in energiebesparende maatregelen en dan met name in zonnepanelen.

Lees nu het volledige rapport.