Omnibusonderzoek Gemeente Groningen 2002

23 april 2010

In november 2002 is in de stad Groningen voor de zesde keer een Omnibusonderzoek uitgevoerd. Evenals in voorgaande jaren is een aantal vragen aan de stadjers voorgelegd middels een gestandaardiseerde lijst. Dit keer kende de enquête vijf hoofdthema’s.  
Ten eerste zijn er vragen over de informatiekanalen van de gemeente. Onderdeel hiervan is een monitor van het gebruik van het internet. Vervolgens zijn er vragen, deels met een monitorkarakter, over de bekendheid van een aantal vormen van gemeentelijke dienstverlening. Deze vragensets zijn afkomstig van de Bestuursdienst en de Dienst Informatie en Administratie (DIA) van de gemeente Groningen.  
Nieuw in het Omnibusonderzoek is het derde onderdeel, met vragen over het imago van de gemeente.  
Ten vierde volgt een nieuwe monitormeting van het oordeel van burgers over de lokale politiek en het democratisch gehalte van de besluitvormingsprocessen in de gemeente. Dit onderdeel is aangedragen vanuit het kader van de Bestuurlijke Vernieuwing; het streven van de gemeente naar vergroting van de participatiemogelijkheden van burgers en naar verbetering van de toegankelijkheid van de gemeentelijke organisatie.  
Ten slotte wordt nog gevraagd naar recent opkomstgedrag bij verkiezingen en referenda. De laatste drie thema’s zijn aangedragen door de Bestuursdienst.

bekijk document