Omnibusonderzoek Gemeente Groningen 2005

22 april 2010

In het vroege voorjaar van 2005 werd in opdracht van de Bestuursdienst en de Dienst Informatie en Administratie van de Gemeente Groningen het zevende stad-Groningse Omnibusonderzoek gehouden. Dit gebeurde door middel van een telefonische enquête onder 500 inwoners van de stad van 18 jaar en ouder.  

In het Omnibusonderzoek is traditioneel ruimte voor een gevarieerd scala aan vragen die gericht zijn op de relatie van de Groningse burger met zijn of haar gemeente en het stadsbestuur. Omwille van de representativiteit van de enquête m.b.t. de bevolking van de stad is over de uitkomsten een weging verricht op de variabelen leeftijd en geslacht.

De resultaten van het Omnibusonderzoek kunnen dienen als ondergrond, ter voorbereiding, ondersteuning en evaluatie van lokaal beleid. Het onderzoek is inmiddels voor de zevende keer gehouden.

bekijk document