Onderzoek concept-mobiliteitsvisie

Fietsers op Museumbrug

30 juli 2021

De gemeente Groningen werkt aan een nieuwe mobiliteitsvisie. In de mobiliteitsvisie schetst ze een beeld van de gewenste mobiliteit in de gemeente op de lange termijn en wat nodig is om dat te bereiken. Het heeft geresulteerd in de concept-mobiliteitsvisie ‘Groningen goed op weg’.

De opdrachtgever is benieuwd naar de mening van het Inwonerspanel Groningen Gehoord. De panelleden is aan de hand van stellingen gevraagd te reageren op de keuzes in de concept visie.

Lees het rapport