Ontwikkeling werkgelegenheid 2016

22 maart 2017

Het Groningse vestigingsklimaat en de werkgelegenheid laten in het meetjaar april 2015 – april 2016 een positieve ontwikkeling zien. Tussen april 2015 en april 2016 is het aantal banen met 1,5 procent (1.952) gegroeid. Dit percentage is voor de gemeente Groningen iets hoger dan de landelijke toename van 1,1 procent. Deze groei betreft het aantal vaste banen in de stad. In de gemeente Groningen nam het aantal geregistreerde vestigingen toe met 522 (3,2%). Landelijk is deze toename 4 procent. De groei van het aantal vestigingen wordt veroorzaakt door de aanhoudende groei van eenmansbedrijven.

In dit rapport leest u verder over dit soort kerncijfers, zoals het aantal vestigingen en banen, naar kenmerken als economische activiteiten en grootteklasse. Daarnaast geven we een beschrijving van de bedrijvendynamiek voor het meetjaar april 2015- april 2016.

Lees hier het rapport