Ontwikkeling werkmethodiek

20 april 2010

De inzet van methodiekontwikkeling is kwaliteitsverbetering van professionals. Om dit te bereiken wordt er intensief samengewerkt met de professionals. Leren en onderzoek gaan in methodiekontwikkeling hand in hand. De onderzoeksactiviteiten dienen enerzijds om het leerproces te bevorderen. Anderzijds om de ontwikkelde methode te evalueren.

Product

De opbrengst van methodiekontwikkeling is zeer divers. De grootste gemene deler is dat professionals kritisch leren kijken naar hun eigen handelen. Is het handelen wel altijd doelgericht, systematisch, procesmatig en bewust? Is het handelen in overeenstemming met de missie van de organisatie?

Publicaties
  • Hoe werken wij?
  • Hoe werk jij? (2006, intern gebruik)
  • Tussenevaluatie pilot Werkwijzer (2010, intern gebruik)
  • Regie van de klant (2009, intern gebruik)