Oriëntatie geluidsoverlast 2010

30 november 2011

Stadjers ondervinden het meeste last van geluid van buren (17 procent), gevolgd door geluid van wegverkeer (9 procent). De bewoners van de wijk Centrum ondervinden het meeste hinder van geluid. In gebieden met veel lawaai loopt de geluidsoverlast terug. In gebieden met weinig overlast neemt het wat toe. Dit zijn uitkomsten van vragen over geluidshinder die inwoners van de gemeente Groningen in het najaar van 2010 hebben beantwoord.

bekijk de rapportage