Platform met onderzoek studenten als basis voor beleid

19 november 2020

De gemeente heeft veel studenten, stagiairs en trainees die op diverse terreinen onderzoek doen. Vanaf nu kunnen zij hun onderzoek publiceren op het nieuwe platform openonderzoekgroningen.nl. Dit platform is tot stand gekomen binnen het Akkoord van Groningen en wordt beheerd door OIS en WIJS.

Basis voor beleid

‘Geluk ligt op straat’, ‘De positie van sociale huurders in het aardbevingsgebied’ en ‘Terugmelden in het Stelsel van Basisregistraties”. Zomaar wat titels van onderzoeken die te vinden zijn op het  platform. Het onderzoek van studenten verdwijnt vanaf nu dus niet meer in een la. “Met dit platform kunnen we kennis bundelen en delen. Voor inwoners van de gemeente Groningen, maar ook voor collega’s. Voor beleidsmedewerkers kunnen de onderzoeken als basis dienen om beleid te formuleren en nieuwe plannen te maken. Basis voor beleid, dat is niet voor niets de missie van OIS”, zegt OIS onderzoeker Loes van Rijsewijk.

Wetenschap als basis
Het idee voor een onderzoeksplatform werd geïnitieerd door Wijk Inzet Jongeren en Studenten (WIJS). Studenten kunnen bij WIJS terecht voor bemiddeling bij een stage of een onderzoeksproject binnen de gemeente. WIJS had behoefte om de uitkomsten van de studies te laten zien. WIJS hoopt dat nieuwe studenten zich laten inspireren door de onderzoeken op het platform en dat de resultaten en aanbevelingen van het ene onderzoek een vervolgonderzoek op hetzelfde thema opleveren.

Oproep
OIS en WIJS onderhouden het onderzoeksplatform. Loes legt uit hoe het werkt. “Studenten leveren via een portaal alle gegevens over hun onderzoek aan, waaronder een samenvatting. OIS moet deze aanvraag goedkeuren. Het zou zonde zijn”, zegt Loes, “als we studies, die vóór de totstandkoming van de site zijn gemaakt, zouden missen. Daarom doe ik hierbij de oproep: heb je een stageonderzoek binnen de gemeente Groningen gedaan of begeleid? Mail de scriptie naar ois@groningen.nl onder vermelding van Open Onderzoek Groningen.”