Proefwonen

23 februari 2018

Download het bestand

Proefwonen helpt inwoners van Groningen die het wonen zonder begeleiding zelf (tijdelijk) niet kunnen. De Groninger woningcorporaties zien het als hun taak om samen met zorginstellingen, woningzoekenden die nog niet geheel zelfstandig kunnen wonen van onderdak te voorzien. Er worden voor het Proefwonen afspraken gemaakt over het accepteren van verplichte woonbegeleiding en andere noodzakelijke zorg. De zorginstelling huurt vervolgens gedurende een jaar een woning van één van de corporaties. Als de cliënt de afspraken nakomt, krijgt deze het huurcontract (in principe) na één jaar op eigen naam. Op verzoek van de Beleidsgroep Woonruimteverdeling heeft de afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeente Groningen het Proefwonen onderzocht.