Afvalinzameling Groningen

1 februari 2015

De gemeente Groningen wil onderzoeken of en hoe meer afval gescheiden en hergebruikt kan worden. Hiervoor heeft Onderzoek en Statistiek Groningen een online enquête opgesteld. In de enquête hebben we vragen gesteld over hoe en of inwoners op dit moment afval scheiden en wat zij van de afvalinzameling vinden. Ook hebben we een aantal toekomstscenario’s voorgelegd aan de respondenten. Er zijn een aantal open vragen gesteld, ook zijn er veel mogelijkheden gegeven om toelichtingen te geven.