Alcohol en Jongeren

15 november 2012

presentatie van de Hulpverleningsdienst Groningen

Enkele feiten uit dit rapport:
* Nederlandse jongeren drinken vroeg, vaak en veel
* Alcohol gebruik Groninger jongeren is conform landelijke referentie cijfers
* Ouders zijn veel kritischer geworden op alcoholgebruik jongeren
* Alcoholgebruik Groninger scholieren < 16 jaar gehalveerd sinds 2004
* Op het (v)mbo wordt eerder gestart met alcohol
* Op het (v)mbo wordt iets meer binge gedronken dan in havo-vwo
* Binge-drinken is afgenomen < 16 jaar
* Binge-drinken is gewoonte bij tweederde van de jeugd vanaf 17 jaar
* Binge-drinken wekelijks bij ongeveer 30% van de 17-18-jarigen