Analyse wonen en zorg

1 september 2013

Een inventarisatie van geschikte woningen, de bevolkingsprognose en de behoefte aan woningen en aan zorg. In 2022.
Dit geeft samen met het rapport (G)oud wonen (woonwensen 50 plus) en de woonmilieus voor ouderen een beeld wat de varanderingen in de zorg voor het wonen betekend.