Armoede in de Stad

1 januari 2016

O&S Groningen onderzocht hoe het Sociale Team Korrewegwijk functioneert op weg naar de omvorming naar een WIJ-team. Dat gebeurde met een zogenaamde MKBA, een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse. Het maakt een ‘foto’ van het huidige Sociale Team zodat te zien is of het op de goede weg is naar het toekomstige WIJ-team.