Baanopeningsmonitor arbeidsmarktregio Groningen 2017

28 november 2017

Een bedrijfsoverstijgende analyse van verwachte kansen en knelpunten voor de arbeidsmarktregio Groningen.
Met de uitvoering van de Baanopeningenmonitor onder het Sectorplan Groningen op Voorsprong wilden we met regionale werkgevers een beter beeld krijgen van de verwachte kansen en knelpunten voor de arbeidsmarktregio Groningen.Het doel was niet om een voorspelling voor de hele regio te doen, maar om – met werkgevers die daar aanleiding toe zien – mogelijke dreigende knelpunten op de regionale arbeidsmarkt in beeld te krijgen.

Baanopeningenmonitor Groningen