Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid in Groningen, 2016

26 april 2017

Het totaal aantal banen in de gemeente Groningen is van april 2015 tot april 2016 toegenomen met 1,5 procent. Dit is meer dan de toename in Nederland als geheel (1,1 procent)