Bedrijventerreinenmonitor 2009

26 juni 2009

Dit rapport beschrijft aan de hand van een kwalitatief onderzoek ‘hoe’ de gemeente
Groningen een meetinstrument kan opzetten, zodat ontwikkelingen op bedrijventerreinen inzichtelijk worden.
Een ander aspect van dit onderzoek is om te achterhalen wat onder ‘kwaliteit’ van een bedrijventerrein wordt verstaan en op welke manier je die in de monitor meetbaar kan maken.
Om antwoord te kunnen krijgen op deze twee onderzoeksonderwerpen is gebruik gemaakt van deskresearch en interviews met deskundige personen op het gebied van bedrijventerreinen.
Het resultaat is een bedrijventerreinenmonitor die aan de doelstelling van de gemeente Groningen zal voldoen.