Bedrijventerreinenmonitor 2010

17 februari 2010

Afstudeeronderzoek, dus geen reguliere monitor

De gemeente Groningen wil een goed vestigingsklimaat creëren voor ondernemers. Het moet aantrekkelijk zijn om zich als ondernemer te vestigen in de stad Groningen.
De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor bedrijventerreinen. Bedrijventerreinen verouderen en er worden te snel nieuwe bedrijventerreinen uitgegeven. Vanuit de overheid worden er maatregelen ingevoerd om dit tegen te gaan.

Om een goed vestigingsklimaat in de stad Groningen te kunnen waarborgen is er een bedrijventerreinenmonitor opgesteld. In deze monitor wordt periodiek een scan van elk bedrijventerrein in de stad gemaakt waarmee de kwaliteit en het functioneren van de bedrijventerreinen in beeld wordt gebracht.
Hierdoor kunnen de effecten van revitalisering gemeten worden.
Ook kunnen er door middel van deze monitor makkelijker subsidieaanvragen gedaan worden en zullen bij periodieke uitvoering trends zichtbaar worden waardoor er vroegtijdig ingegrepen kan worden op vervallende bedrijventerreinen.