Bekendheid WIJ Groningen 2021

3 augustus 2022

Het inwonerspanel Groningen Gehoord is benaderd een aantal jaarlijks terugkerende vragen over de dienstverlening van WIJ Groningen te beantwoorden. Dit jaar zijn daar een aantal vragen aan toegevoegd over de tevredenheid met het dagelijks leven, hulp en ondersteuning, en de invloed van corona daarop. De resultaten worden gebruikt om de dienstverlening door WIJ Groningen beter te laten aansluiten op de wensen en behoeften van inwoners.

Rapport WIJ 2021