Beleid Groninger ICT Sector

28 juni 2005

Sinds 1997 is er beleid gevoerd op Groningen ICT stad. Het laatste beleidsstuk stamde uit 1999. De ontwikkelingen in de ICT maken het noodzakelijk om opnieuw te kijken naar dit beleid.

De analyse in dit rapport is geen wetenschappelijk verantwoord onderzoek, maar gebaseerd op gezond verstand, verzameld in een aantal gesprekken met marktpartijen en belanghebbenden.

Het strategisch uitgangspunt van het beleid is, conform de het Economisch Business Plan, vergroting van werkgelegenheid in de ICT-sector. Geconstateerd moet worden dat de gemeente daar echter weinig directe invloed op heeft. Voor de tactische vertaling is daarom gekozen voor een aantal doelen waarop de gemeente wel enige invloed heeft, en die bijdragen aan vergroting van de werkgelegenheid en de gezondheid van de ICT-industrie. Deze tactische beleidslijnen zijn:

1. Kennis en creativiteit stimuleren
2. Innovatief opdrachtgeverschap ontwikkelen
3. Marktvergroting ICT-gebruik bij MKB
4. Acquisitie
5. Profilering Groningen ICT-stad

Vanuit deze lijnen is een actieplan voorgesteld, met 14 voorstellen voor projecten voor de komende drie jaar. De grote lijnen van de projecten zijn weergegeven, maar in een projectvoorstel zullen deze lijnen nog vertaald moeten worden naar concreet op te leveren producten en doelstellingen.