Benchmark Afvalinzameling (2006)

18 januari 2008

De NVRD-Benchmark Inzameling kent een drietal rubrieken:
Milieu, Financieel en Operationeel.

Binnen deze drie rubrieken zijn ca. 100 prestatie-indicatoren geformuleerd. Het benchmarkproces wordt inmiddels al weer zeven jaar uitgevoerd.
Gedurende het jaar vinden de volgende stappen plaats:
inventarisatie tijdens een bedrijfsbezoek, analyse/vergelijken en rapporteren.

Alle deelnemers ontvangen een brancheoverzicht en een individuele bedrijfsrapportage met resultaten en verbetersuggesties.