Benchmark Bouw- en Woningtoezicht

20 december 2007

De Benchmark Bouw- en Woningtoezicht heeft tot doel het management van de betrokken afdelingen BWT te voeden met informatie die van nut kan zijn het eigen functioneren te verbeteren. Daartoe zijn drie invalshoeken gedefinieerd:
* invalshoek van de aanvragers van bouwvergunningen (klantgemak, dienstverlening)
* invalshoek van de organisatie (efficiency)
* invalshoek van het bestuur (beleidseffectiviteit, kwaliteit van het bouwtoezicht)